Du học kết hợp thực tập có lương

Chương trình đẳng cấp

100% trường tham gia du học được kiểm định và công nhận

Chuẩn bị tại Việt Nam

Học viên được hỗ trợchuẩ bị tiếng Anh và năm đầu tại Việt Nam giúp tiết kiệm tối đa chi phí và gia tăng hiệu quả

Học bổng và trợ phí

Các chương trình được hỗ trợ học bổng và trợ phí so với học phí gốc do InterIntern không phải là công ty tư vấn du học

Thực tập có lương

Thực tập ngay từ năm đầu với nhu nhập có thể trang trải học phí và sinh hoạt phí tại nước ngoài và thậm chí có dư

Cơ hội định cư

Sau khi tốt nghiệp, học viên có điều kiện để kéo dài thời gian làm việc tại nước ngoài, có cơ hội đăng ký thường trú nhân và định cư

Hợp đồng đảm bảo

Căn cứ điều kiện của từng học viên, học viên được đảm bảo chỗ thực tập trước khi đi du học thông qua hợp đồng với Đại học đối tác

InterIntern International InternshipThụy Sĩ | Úc | Canada | Hoa Kỳ | New Zealand | Singapore | Malaysia | Vietnam

InterIntern là hệ thống du học kết hợp thực tập có lương

Học viên được chuẩn bị năm đầu tại Việt Nam với hệ thống chuẩn bị tiếng Anh từ UK English và đào tạo các môn cơ bản năm đầu tiên theo mô hình Hybrid. Mô hình của InterIntern không chỉ giúp học viên tiết kiệm thời gian, chi phí, hội nhập nhanh mà còn giảm thiểu gánh nặng tại chính cho gia đình, cơ hội làm việc và đăng ký thường trú nhân tại quốc gia học, thực tập và làm việc.

InterIntern có HQ tại Đức, là đối tác của các đại học trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hệ thống thực tập có lương của InterIntern có mặt tại Thụy Sĩ, Canada, Úc, New Zeland, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Các hoạt động của InterIntern

InterIntern không phải là công ty tư vấn du học mà là tổ chức khoa học, phối hợp độc quyền với các đại học đối tác, được đối tác công nhận chương trình chuẩn bị tiếng Anh và năm đầu tiên. Học viên khi tham gia chương trình chuẩn bị tại Việt Nam sẽ tiết kiệm được chi phí học tập và sinh hoạt tại nước ngoài, hội nhập nhanh và có thể thực tập có lương ngay sau khi du học.

Sau khi đạt yêu cầu cho chương trình đào tạo chuẩn bị, học viên được giới thiệu vào chương trình du học với học bổng tối ưu. Các trường do InterInter giới thiệu công nhận kết quả giai đoạn chuẩ bị và học viên bắt đầu với năm tiếp theo giúp tiết kiệm tối đa chi phí.

Trong thời gian du học, học viên được giới thiệu chỗ thực tập có lương ngay từ thời gian đầu tham gia du học. Do được chuẩn bị tại Việt Nam, học viên có thể làm việc được ngay, đủ trang trải chi phí học tập và sinh hoạt

Tùy thuộc vào từng quốc gia và năng lực, điều kiện của từng học viên, InterIntern phối hợp với trường đại học đối tác, lãnh sự các quốc gia thành viên tư vấn về điều kiện ở lại tiếp tục làm việc hoặc cơ hội để đăng ký thường trú nhân và định cư.

Tin tức LectureTek

Liên hệ InterIntern

Cập nhật thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo, các trợ phí cho chương trình du học kết hợp thực tập có lương của InterIntern

I would like to discuss: