Trách nhiệm miễn trừ

Nhằm đảm bảo các hoạt động là hợp luật, phù hợp các quy định quốc tế cũng như đảm bảo quyền lợi của học viên, khách hàng và đối tác, InterIntern xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ với chi tiết dưới đây.

Xin vui lòng đọc kỹ thông tin này khi tham gia các chương trình du học kết hợp thực tập có lương của InterIntern cũng như các dịch vụ liên quan mà InterIntern cung cấp. Trong trường hợp chưa rõ hoặc có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với văn phòng InterIntern gần nhất.

InterIntern mong rằng học viên, khách hàng và các bên liên quan đã đọc kỹ và hiểu rõ các thông tin trong phần Trách nhiệm miễn trừ này trước khi quyết định cùng InterIntern.

Tính pháp lý trong hoạt động của InterIntern

Giấy phép doanh nghiệp và Viện khoa học

InterIntern sử dụng giấy phép du học của Vietnam Academic Corp (VAC) và giấy phép hợp tác quốc tế về khoa học của Viện MBA để tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế

InterIntern không cấp bằng

Học viên học trực tiếp với đại học đối tác và nhận bằng từ đại học đối tác. InterIntern không cấp bằng, không ký vào bằng dưới bất kỳ hình thức nào

Học viên học trực tiếp với trường Đại học

Học viên học trực tiếp với trường đại học đối tác của InterIntern với chương trình gốc 100% với đầy đủ quyền lợi của sinh viên quốc tế

InterIntern không cam kết nếu học viên không đạt yêu cầu

Để có thể tham gia vào thực tập có lương, học viên phải đủ năng lực và sức khỏe để làm công việc mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Trong trường hợp không đạt yêu cầu, InterIntern sẽ hoàn phí nhưng không chịu trách nhiệm liên đới

InterIntern không đào tạo đại học và sau đại học

InterIntern triển khai đào tạo chuẩn bị và hội nhập được công nhận nhưng không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Không cam kết khi không có thẩm quyền

InterIntern không cam kết những nội dung mà InterIntern không có thẩm quyền bao gồm việc công nhận văn bằng tại nơi làm việc, khả năng thăng tiến, có việc làm hoặc định cư

InterIntern không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, giấy phép Viện khoa học số 321, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tế ENIC-NARIC cũng như quy định về thực tập, làm việc, thường trú nhân, định cư của các quốc gia và các điều khoản liên quan, InterIntern không cam kết các nội dung sau:

  • Không cam kết học là sẽ ra trường
  • Không cam kết xếp hạng hiện tại sẽ không thay đổi khi học viên ra trường
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ được tiếp nhận tại doanh nghiệp hoặc tổ chức
  • Không cam kết được nhận thực tập có lương nếu không đáp ứng yêu cầu đầu vào của đơn vị tuyển dụng hoặc vi phạm kỷ luật lao động trong quá trình thực tập
  • Không cam kết được ở lại, tiếp tục làm việc hoặc định cư sau khi tốt nghiệp
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan Việt Nam (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú, định cư, thường trú tại nước ngoài chỉ với bằng cấp
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng Việt Nam

InterIntern cam kết

100% chương trình kiểm định 100%
100% không phát sinh thêm chi phí 100%
100% bằng được cấp chính thức 100%
100% hưởng quyền lợi từ trường Đại học đối tác 100%
100% được giới thiệu chỗ thực tập 100%

Quy trình chống truyền thông sai sự thật