Phần mềm quản lý trường học

Các hệ thống quản lý đào tạo như Moodle và các hệ thống khác chưa hiện thực hóa được ý tưởng hình thành một đại học trực tuyến toàn diện do thiếu hàng loạt các quy trình mà một học viên tham gia đào tạo trực tuyến cần đến như quản lý hồ sơ học tập, quản lý kết quả học tập tập trung, quản lý quá trình thanh toán học phí trực tuyến…

Sau nhiều năm nghiên cứu, phát triển và sử dụng cho chính hệ thống đào tạo của mình (Viện MBA, UK English, Logi Academy, Hospi Insititute, VAG), LectureTek đã hoàn thiện hệ thống quản lý cơ sở giáo dục với năng lực tích hợp hoàn hảo với Moodle, đồng thời giúp cơ sở giáo dục chuyển đổi sang mô hình đào tạo và quản lý trực tuyến 100%.

Các tính năng của School Management Systems (SMS)

Tích hợp sâu
với Moodle
Quản lý hồ sơ đầu vào
và lưu trữ bằng cấp
Quản lý thanh toán
và nhắc nhớ
Quản lý điểm và
kết quả học tập
Quản lý quá trình
hỗ trợ học thuật
Quản lý thi và
tổ chức thi trực tuyến

SMS khi kết hợp Moodle sẽ trở thành đại học trực tuyến hoàn chỉnh

Nếu Moodle được xem là hàng đầu về LMS (Learning Management Systems) thì khi kết hợp với SMS, cơ sở giáo dục sẽ hình thành một đại học trực tuyến hoàn chỉnh. 100% quy trình đào tạo cho sinh viên học trực tuyến sẽ được số hóa.

 • Học viên được cấp tài khoản và có thể truy xuất cùng lúc Moodle và SMS.
 • Học viên nộp hồ sơ, toàn bộ hồ sơ được kiểm soát.
 • Hồ sơ được chấp nhận xuất Letter of Acceptant (LoA) tự động.
 • Dữ liệu về các đợt thanh toán được nhập và kiểm soát trên hệ thống.
 • Học viên học trực tuyến và tương tác với giảng viên thông qua Moodle với đầy đủ các tính năng của một LMS hiện đại và được cập nhật liên tục.
 • Kết quả học tập từng môn được lưu trữ tập trung vào SMS.
 • Định kỳ, trước thời điểm thanh toán học phí, học viên hoặc phụ huynh sẽ được thông báo từ SMS qua email hoặc qua tin nhắn.
 • Học viên cần hỗ trợ tiếng Anh hoặc hỗ trợ học thuật sẽ tương tác với cơ sở giáo dục thông qua SMS. 100% quá trình trực tuyến.
 • Khi đạt kết quả học tập, bằng cấp sẽ được cấp cho học viên.
 • Bằng cấp và kết quả học tập được lưu trữ suốt đời trên SMS giúp học viên có thể truy xuất bất kỳ lúc nào để chứng minh quá trình học tập với nhà tuyển dụng hoặc khi có nhu cầu.

Số hóa cơ sở giáo dục

 • Quản lý đăng ký đầu vào
 • Lưu trữ hồ sơ đăng ký
 • Xuất LoA và lưu LoA
 • Quản lý học phí
 • Học tập trên hệ thống Moodle
 • Tổ chức thi trực tuyến
 • Quản lý điểm và quá trình
 • Thông báo cho học viên hoặc phụ huynh
 • Quản lý hỗ trợ tiếng Anh và học thuật
 • Truy xuất kết quả học tập mọi nơi

Cơ sở giáo dục được gì sau khi số hóa và chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến?

Đào tạo trực tuyến trên LMS (Learning Managemnet Systems) đã được chứng minh là tiết kiệm và hiệu quả nhưng đào tạo trực tuyến kết hợp với SMS sẽ giúp tự động hóa toàn bộ quá trình, và tất nhiên tiết kiệm và hiệu quả hơn nếu chỉ với LMS

LectureTek áp dụng toàn bộ quy trình theo bộ tiêu chuẩn đào tạo trực tuyến của tổ chức kiểm định đào tạo trực tuyến DEAC. Điều này giúp hệ thống SMS của LectureTek góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo.

Như đã nói ở trên, LectureTek áp dụng quy trình và các quy định được hướng dẫn theo tiêu chuẩn kiểm định cho chương trình đào tạo trực tuyến DEAC Hoa Kỳ, tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định Châu Á và Việt Nam, do đó SMS của LectureTek góp phần giúp cơ sở giáo dục hoàn tất kiểm định và kiểm soát được toàn bộ quá trình.

Với sự gia tăng của các Diploma Mills, việc chứng minh với cơ sở tuyển dụng và cơ quan về quá trình học tập của mình là đặc biệt quan trọng và cần thiết. Hệ thống SMS của LectureTek sẽ giúp người học truy xuất mọi lúc mọi nơi quá trình học tập.

Giả định bạn nhận một yêu cầu của một cựu sinh viên về cung cấp lại bảng điểm và bằng cấp do thất lạc, nếu cơ sở giáo dục sử dụng SMS, toàn bộ hồ sơ đã được lưu trữ và bạn chỉ cần in ra hoặc cấp lại theo đúng bằng cấp đã cấp cho học viên.

Liên hệ LectureTek để được tư vấn chuyển đổi sang mô hình trực tuyến